Si ti ftojmë nxënësit që të kyçen në klasë ? (Web)
Ekzistojnë dy mënyra për ti ftuar nxënësit që të kyqen në klasë:  1. Përmes llogarive të Gmai-it: 
Fillimisht hapim klasën që duam ti ftojmë nxënësit pastaj klikojmë në menyn që gjendet lartë  People and then Invite students Invite students .


 
Pastaj na paraqitet dritarja Invite Students. Në pjesën 'Type a name or email' shënojmë emailat e nxënësve dhe pastaj klikojmë në Invite dhe çdo nxënësit në emailin e tij i arrin ftesa për tu kyçur në klasë.

        2. Duke jua dërguar kodin e klasës:
Çdo klasë ka kodin e vetë që gjenerohet në mënyrë automatike. Kjo mundë të shihet në faqen fillestare poshtë titullit të klasës respektivisht Class code [kodi i klasës]. 
Klikojmë në ikonën Full screen dhe kodi na shfaqet në formë më të madhe. Dhe më pastaj këtë kod jua dërgojmë nxënësve që të mundë të kyçen.
Comments