Sharkimi dhe instalimi i google classroom (Android)


Për shkarkimin e aplikacionit duhet ti ndiqni këto hapa:                                                            1.      Në telefonin e mençur e kërkoni aplikacionin
 2.Në textbox-in e kërkimiti shkruani fjalët "google classroom" si në figurën vijuese

 3. Pastaj e zgjedhim ikonën e aplikacionit                               ku më pas do të kemi mundësin e shkarkimit (shtyp “Install”) të aplikacionit si në figurën e mëposhtme:
                                    
 4. Pas instalimit të aplikacionit e fitojmë figurën e mëposhtme:

                                 Duke shtypur në “Open” e hapim aplikacionin,                                     nëse e keni instaluar më herët mund ta ndjekin                                   hapin 5 për ta hapur aplikacionin në një mënyrë tjetër.
 5. Duke shkuar në menynë kryesore në telefonit tuaj,                                 pastaj e kërkoni ikonën e aplikacionit si në figurën djathtas.                Shtyp mbi këtë ikonë dhe pastaj ndiqeni hapin 6.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Comments