Google Classroom, faqja fillestare (Web)


Faqja fillestare e Google Classroom

Google Classroom faqja fillestare


Siç mundë të shihni kjo është faqja fillestare e Google Classroom. Në anën e majt kemi menynë
Menu që na jep këto opsione:
  • Classes ( klasat)
         Ky opsion na jep mundësin që ti shohim të gjitha klasat që i kemi krijuar.
  • Calendar (kalendari)
        Kalendari na mundëson që ti shikojmë afatet e kryerjes së detyrave nga ana e nxënësve. 
  • Archived classes (klasat e arkivuara) të cilat nuk gjenden në faqen fillestare pasi që i kemi futur ne arkiv të njëjtat
  • Settings (Rregullimet)
  • Profile picture ( fotografia e profilit)
  • Account settings – për të ndryshuar fjalëkalimin(eng. password) e llogaris.
  • Notifications - Notifikacionet
  • Email – për të marr notifikacione në email për çdo lloj aktiviteti në  Google Classroom
         Comments
  • Comments on your post - Komente në postimet e juaja
  • Comments that mention you – Komente qe ju permendin ( njejte si ne Facebook)

      Në anën e djathtë nëse klikojmë te shenja
Add na paraqiten dy opsione:
•    Join  class (te hysh ne klasë, kjo vlen për nxënësit kur duan të hyn ne një klasë të caktuar)
•    Create class (te krijosh nje klas, kjo vlen për mësimdhënësit)
Comments