Çfarë është Google Classroom dhe si të qasemi në të ? (Web)

Google Classroom është një aplikacion falas në internet i zhvilluar nga Google për shkollat i cili synon të thjeshtojë procesin mësimor.

Google Classroom e bën mësimin më produktiv dhe domethënës duke rregulluar detyra, forcuar bashkëpunimin dhe duke nxitur komunikimin. Edukatorët mund të krijojnë klasa, detyra, teste dhe të shohin gjithçka në një vend.

Google Classroom kombinon Google Drive për krijimin dhe shpërndarjen e detyrave, Google Docs, Sheets dhe Slides për të shkruar, Gmail për komunikim dhe Google Calendar për planifikimin.

Nxënësit mund të ftohen të futen në një klasë përmes një kodi privat ose nga një web domain i shkollës.


Si të qasemi në Google Classroom  

Fillimisht kyqemi në Gmail llogarin tonë e më pastaj klikojmë në pozicionin 1 siç mundë ta shihni nga fotografia e më poshtme dhe zgjedhim Classroom. 
Kjo mënyrë është përmes laptopit apo kompjuterit. Nëse duam përmes Android pajisjeve atëherë nga Google Play  instalojmë aplikacionin Classroom dhe qasemi në te.

Comments