Posts

Si të shtojmë materiale në klasë ? (Web)

Si ti ftojmë nxënësit që të kyçen në klasë ? (Web)

Si te krijojmë një klasë ? (Web)

Përdorimi i aplikacionit “Classroom” dhe kyqja në klasë (Android)

Google Classroom, faqja fillestare (Web)

Sharkimi dhe instalimi i google classroom (Android)

Çfarë është Google Classroom dhe si të qasemi në të ? (Web)

Mesim.Online